lørdag den 10. november 2012

Lennart Alene i Verden

Alle andre end Lennart Kiil.
Lennart Kiil var d. 23. oktober på tur til Folketinget for at repræsentere tænketanken MANFO i et ekspertmøde om øremærket barsel. Hvad lærte han af den oplevelse? Ikke så meget, ser det ud til. Andet end at alle de andre er dumme. Se selv:
Jeg ankom til Folketinget et kvarter før mødestart og mente egentligt, jeg var i god tid. Men alle de andre eksperter sad allerede på pinden - som små dukse der næsten ikke kunne vente på chancen for at blive hørt af lærerne.
Ha! Sikke en flok fedterøve! Møder tidligt og alt muligt.
Jeg havde fået anvist en lille plads helt ude på hjørnet af det lange ekspertpanel. Det virkede som om min tilstedeværelse var en slags eftertanke. Man skulle jo have begge sider repræsenteret. Trods alt.
Det er sgu også uretfærdigt, ikke? Faste pladser har aldrig været sjovt. Man ender altid med at sidde for tæt på tavlen, så læreren opdager det, hvis man dovner.
Nå, mødet gik i gang.
Det kom til at foregå på den måde, at hver ekspert fik små ti minutter til at fremlægge et synspunkt om øremærket barsel. Seancen startede med to kvindelige professorer. [...] De gav sig i kast med et passioneret forsvar for øremærket barsel.
Og Lennart Kiil har en god grund til at brokke sig:
Her gik jeg og troede, at forskerne skulle beskrive verden, som den er, og allerhøjest forsøge sig med forudsigelser af typen, hvis vi gør a, så sker b. Men aldrig med udsagn af typen b er godt eller b er skidt. Det må være andres opgave at vurdere. Forskeren kan godt have en holdning til dette som privatperson, men så snart forskeren går fra at være deskriptiv til at være normativ, træder forkseren ud af ekspertrollen og ind i en politisk rolle.
Hvad bilder de sig i grunden ind? At komme her og tro at bare fordi de har udført noget forskning, så må de gerne takke ja til en invitation til at give deres subjektive vurdering af et emne baseret på selvsamme forskning? Næ, lad videnskabsjournalisterne om det.
Jeg er bange for, at de fleste af de tilstedeværende politikere (altså dem der officielt får betaling for at mene noget politisk) var ganske uden forståelse for det problematiske i springet fra forsker til agitator. De opdagede det slet ikke.
Når Lennart Kiil skriver at politikerne officielt får penge for at mene noget politisk, så mener han naturligvis at de inviterede eksperter også bliver betalt for at have politiske meninger. Ikke Lennart selv, selvfølgelig. Han er en ensom modstandskriger der helt alene og uden hjælp fra andre vandrer gennem feminismens golde ørken.
Jeg er bange for, at de fleste af de tilstedeværende politikere (altså dem der officielt får betaling for at mene noget politisk) var ganske uden forståelse for det problematiske i springet fra forsker til agitator. De opdagede det slet ikke.
De på mødet repræsenterede forskere var kort sagt meget passionerede og vekslede mellem en rolle som eksperter og privatpersoner med politiske holdninger.
Alle der mener, at en ekspert egentlig bare er en privatperson der ved meget, lyver.

Men de er naturligvis også nødt til at være passionerede. Når man står og argumenterer for noget alle ved er forkert er man nødt til at appellere til følelser frem for logik. Lennart Kiil var i modsætning til de andre eksperter stoisk og stolt, da han fremførte sine argumenter—som det bør gøres.
De var meget lidenskabeligt optaget af emnet og mente nærmest at kunne føre videnskabeligt bevis for at øremærket barsel simpelthen var en god ting.
Nej, det kan da godt være at de ikke sagde at de kunne bevise det gode ved øremærket barsel videnskabeligt, men de tænkte det garanteret! Pff, bare fordi forskningen peger i den retning...

Nå, der var trods alt ikke kun kvinder til stede. Heldigvis.
Der var også to mandlige forskere med. Den ene fra et hospital, den anden fra et universitet. De var begge fortalere for øremærket barsel. Det var den kvindelige repræsentant for fagforeningerne også. Ikke spor overraskende. Der var virkelig lagt op til, at politikerne kunne få underbygget den opfattelse de på forhånd havde og føle sig legitimerede i det planlagte overgreb på privatlivets fred.
Se, nu ville nogle læsere måske kalde Lennart Kiil paranoid. Han skrev jo trods alt, at feminisme kun defineres som "lige værd og lige rettigheder" fordi ordbøgerne er skrevet af feminister, så det ville være nærliggende. Vi ved heldigvis bedre, ikke?

Godt, to kvindelige forskere, to mandlige forskere og en kvindelig repræsentant for fagforeningerne. Det giver fem dumme eksperter. Hvem er nummer seks?
Jeg havde højere håb til repræsentanten for dansk erhvervsliv. Inden det blev hans tur, havde jeg i min tale nævnt, at øremærket barsel ville ramme det private erhvervsliv hårdt økonomisk. Det samme gav han udtryk for i sin egen udlægning. Men det fik ham ikke til at gå imod øremærket barsel.
[...H]vis regeringen ville sende nogle af de mange, mange penge, det private her i landet finansierer verdens største offentlige sektor med, tilbage til det private, ville man gerne være med til at støtte op om en ordning, der rammer familiens selvbestemmelse. Meget lærerigt. Og meget tankevækkende for alle dem, der som undertegnede, har brugt tid på at forsvare virksomheders ret til selv at sammensætte deres ledelse.
Ja, hvem fanden tror de, de er? Nu har Lennart vandret længe i femi-ørkenen for at forsvare erhvervslivet, og så vil de ikke engang have MANFOs hjælp!

De er fandeme så dumme alle sammen. Godt vi har Lennart—nu skal vi høre, hvad han havde at sige.
Befolkningens repræsentant
Da det bliv min tur til at give oplæg, startede jeg med at takke:
“Jeg er glad for at være her i dag. Det er meget interessant med egne øjne at kunne bevidne, hvordan eksperter og forskere virker til at legitimere politikernes fortsatte invasion af privatsfæren. Jeg takker for muligheden for denne indsigt.”
“Jeg har ikke så stor en organisation i ryggen som de andre tilstedeværende, men til gengæld deler omkring 60 procent af befolkningen min holdning til øremærket barsel. Uanset hvordan man vender og drejer det, forbliver øremærket barsel formynderi!”
(Her gik der et lille gys gennem ekspertpanelet - havde de vitterligt ikke overvejet den tanke, at de var med til at legitimere formynderi? De ser nok ikke sig selv som formynderi. Det er altid nogle andre, der er formyndere.)
Og så begyndte Lennart sin tale. Det må have været en nervepirrende oplevelse—at stå der som en fornuftens stemme midt i en feministisk højborg.
Øremærket barsel er formynderi for borgernes egne penge. For essensen i idéen om Øremærket Barsel er, at kun de, der indretter sig som politikerne ønsker og fordeler barslen på den politisk korrekte måde, får andel i den øremærkede del barslen. De, der ikke gør, som der bliver sagt, bliver afskåret. Men dem, der vælger at fordele barslen på en anden måde end politikerne ønsker, har jo i lige så høj grad været med til at betale for ordningen som de familier, der underkaster sig ordningen uden selvstændig tanke.
Tænk selv! Bekæmp tankepolitiet ved at sende konen hjem!
At barsel skal udbetales på betingelse af, at familier lever i komplet overensstemmelse med politikernes modeluner (som lige nu åbenbart er absolut kønsneutralitet) er en totalitær idé; alle skal gøre det samme. 
I steder bør barslen naturligvis følge det enkelte barn, og så kan hver enkelt familie fordele den mellem mor og far, som det nu engang passer bedst ind i deres unikke dagligdag. Alle familier er nemlig forskellige og har forskellige behov og betingelser. Derfor nytter det ikke noget, at politikerne fra centralt hold går ind og fastlægger en bestemt fordeling af barsel og gør denne til krav for udbetaling. Denne “gør som vi siger, eller I får ikke nogen af jeres skatteyderkroner tilbage”-mentalitet hører ikke hjemme i et frit samfund.
Er det ikke lidt sådan et moderne samfund virker? Tag nu SU. Hvis du vil sidde på din sofa og se porno hele dagen er det i orden, men det sker for egen regning. Hvis du vil have nogle af de lækre, lækre penge, så er du nødt til at tage en uddannelse.

Generelt er det jo sådan det fungerer her i Danmark. Hvis staten blandede sig fuldstændig uden om det hele ville folk have langt mindre frihed end de har i dag. Hvorfor er lige præcis barsel det punkt, man måler frihed på? Man får en fornemmelse af at kønsperspektivet betyder mere end friheden, ikke?
Og Grundloven søger da også at beskytte borgerne mod et sådant eklatant magtmisbrug fra politkernes side.
Kære Lennart. Vil du ikke være sød at fortælle hvilken del af Grundloven du taler om? Jeg er forvirret.
Familien bør være en politikfri zone. Åbner vi først for, at politikere kan begynde at detailregulere familielivet, er der ingen grænser for hvad politikerne kan blande sig i. Tager fader nu opvasken halvdelen af gangene? Husker moder, at det er hende, der skal lappe cykler og slå græs mindst 40 procent af tiden?
Hvor er du fjollet, Lennart. Kvinder kan da ikke finde ud af at slå græs eller lappe cykler ♥

Er jeg den eneste der har lagt mærke til at hver gang nogen siger noget i retning af "hvad bliver det næste?", så følger de op med noget som overhovedet ikke bliver det næste?
Ingen ønsker, at politikerne skal blande sig i disse ting. Ingen ønsker, at politikerne skal blande sig i yngelpleje. Det er kun politikerne selv (der får mere magt), bureaukraterne (der får mere arbejde) og en flok nidkære ideologier, der kalder sig progressive og feminister (for hvem politikerne nu agerer indpiskere), der ønsker disse ting. Befolkningen er faktisk imod. Husk lige på det!
Sundhedsmyndigheder og eksperter over hele verden anbefaler, at barnet de første seks til 12 måneder får modermælk. Ingen ønsker at tvinge alle familier til at efterkomme disse anbefalinger, men muligheden skal i det mindste foreligge.
Men okay, det er kun de første seks måneder det er nødvendigt. Derefter kan barnet sådan set godt leve af, you know, al mulig anden mad.
Tvinger man manden hjem på barsel og kvinder ud på arbejdsmarkedet, forsvinder denne valgmulighed for dem, som ellers ønsker at benytte sig af den. Dertil vil en del familier ganske enkelt fravælge barsel, hvis de kun kan få den under betingelse af, at den bliver fordelt på en bestemt måde. Dermed vil en lov om øremærket barsel give nogle børn en dårligere start på livet end andre.
 Så folk der vælger barsel fra nu er intet problem? Jeg forstår det ikke.
Økonomisk vil øremærket barsel være en dårlig forretning. En øremærkning vil koste familier en del penge, da den mest veltjenende part fremover måske vil blive hjemme for at opfylde kravene for udbetaling af barsel. Derudover er det samfundsøkonomisk ineffektivt, at den mest veltjenende part vil passe børn fremfor at passe sit arbejde. Ønsker politikerne virkelig at gøre den danske økonomi endnu dårligere end den er i forvejen - ønsker man virkelig fra politisk hold at forlænge krisen med måneder eller år?
Hvad siger du, kære læser? Tjener mænd gennemsnitligt mere end kvinder? Hvordan kan det være? Nåh, fordi barselsfordelingen er skæv! Hvorfor er den det? Nåh, fordi mænd tjener mere end kvinder? Hvordan kan det... Hm.
Respekt for familiens selvbestemmelse og privatlivets fred er hjørnesten i det liberale demokrati og i øvrigt i enhver succesfuld nyere civilisation. Jeg vil anmode polititikerne om at tænke sig grundigt om, inden de bulldozer sig vej ind i samfundets privatsfære. Uanset hvor gode jeres intentioner er, kære politikere, har I intet begreb om hvilken skade en sådan skødesløs omgang med samfundets grundenheder medfører.
Hvor har du ret, Lennart. Alle de andre til mødet var bare herredumme :(

Lennart slutter sit referat af:
Af syv inviterede eksperter var kun een imod. Det var mig. En enkelt var skeptisk, men kunne overtales hvis der fulgte økonomisk kompensation til hans egen interessegruppe med - altså ingen principielle indvendinger fra den side. Det var virkelig et tankevækkende møde.
Og Mandfjolset slutter sit indlæg af:
Klik for at forstørre.

Det kom til at foregå på den måde, at hver ekspert fik små ti minutter til at fremlægge et synspunkt om øremærket barsel. Seancen startede med to kvindelige professorer. Så vidt jeg husker, var begge fra et af de jyske universiteter. De gav sig i kast med et passioneret forsvar for øremærket barsel.Det kom til at foregå på den måde, at hver ekspert fik små ti minutter til at fremlægge et synspunkt om øremærket barsel. Seancen startede med to kvindelige professorer. Så vidt jeg husker, var begge fra et af de jyske universiteter. De gav sig i kast med et passioneret forsvar for øremærket barsel.
Jeg havde fået anvist en lille plads helt ude på hjørnet af det lange ekspertpanel. Det virkede som om min tilstedeværelse var en slags eftertanke. Man skulle jo have begge sider repræsenteret. Trods alt. Nå, mødet gik i gang.
Jeg havde fået anvist en lille plads helt ude på hjørnet af det lange ekspertpanel. Det virkede som om min tilstedeværelse var en slags eftertanke. Man skulle jo have begge sider repræsenteret. Trods alt. Nå, mødet gik i gang.

1 kommentar:

 1. Nej det gør jeg heller ikke - altså forstår den.

  "Tvinger man manden hjem på barsel og kvinder ud på arbejdsmarkedet, forsvinder denne valgmulighed for dem, som ellers ønsker at benytte sig af den. Dertil vil en del familier ganske enkelt fravælge barsel, hvis de kun kan få den under betingelse af, at den bliver fordelt på en bestemt måde. Dermed vil en lov om øremærket barsel give nogle børn en dårligere start på livet end andre."  Den forsvinder da ikke, hvis de ønsker at benytte sig af den. Hvorfor skulle den det? Jeg kan overhovedet ikke se nogen fornuft eller sammenhæng i det "argument".

  Og - Mener Lennart sådan helt alvorligt, at man ikke skulle tage barsel når man har fået et barn?

  Har Lennart nogensinde selv haft nyfødte børn eller bare været i nærheden af nyfødte børn?

  Havde han forestillet sig, at et nyfødt barn sådan lige efter fødslen bare bliver afleveret i vuggestue eller hvordan skal det forstås?

  Jeg forstår heller ikke den megen snak om siddepladser - havde han regnet med at få folketingets talerstol eller hvad? At han skulle være mødets hovedperson?

  "respekt for familiens selvbestemmelse og privatlivets fred er hjørnesten i det liberale demokrati og i øvrigt i enhver succesfuld nyere civilisation. "
  Jamen Lennart. Staten blander sig allerede dybt og inderligt i privatlivet og det har bla. det liberale demokrati været med til med regler om det ene og det andet. Bare tænk på noget så kompliceret som byggereglementer, der blander sig dybt og inderligt, hvis man formaster sig til at bygge om i hytten.

  Så hvorfor skulle staten ikke også give fædre den unikke chance for, uden at skulle slås med uvillige arbejdsgivere, at få nogle måneder sammen med deres nyfødte babyer. Det kunne såmænd være ganske sundt for nybagte fædre.

  SvarSlet