søndag den 16. september 2012

Fuck Ruth Evensen


NEJ.
Seriøst, fuck Ruth Evensen. Dagens vrede indlæg fås i to versioner, en kort og en lang.

Den lange version:

Ruth Evensen er fra Frihedspartiet. De kan ikke lide abort.
Hvor sund fornuft, anstændighed og respekt for fakta og for menneskeliv for nogle årtier siden var almindeligt i abortspørgsmålet, er det nu befængt med en stor berøringsangst at tale om abort — et mere spiseligt ord for fosterdrab.
Der bliver årligt udført ca. 15.000 provokerede aborter i Danmark. Siden fri abort blev indført i 1973 er det op mod 800.000 børn som er blevet udryddet. Et folkemord! En hel befolkningsgruppe af uskyldige mennesker!
Svagere sjæle ville måske pointere at Ruth Evensen som leder af Faderhuset nok ikke er den mest kvalificerede til at tale om "sund fornuft, anstændighed og respekt for fakta og for menneskeliv". Så dybt synker vi ikke her på redaktionen. Ruth må gerne have sin himmelnisse i fred.

Og hun har da ret! Det er jo en massakre! Så mange børn—myrdet i koldt blod!

Hov, vent. Jeg glemte lige et øjeblik at fostre og børn ikke er det samme. Dumme mig—og fuck Ruth Evensen for at ignorere forskellen.
At være imod provokeret abort behøver ikke at have noget med tro og religion at gøre. Frihedskæmperne er ikke et kristent parti og er åbent for ateister, muslimer, buddhister og hvem som helst, som er enige med vores synspunkter. Vi går ind for den personlige frihed, så længe ens handlinger ikke skader andre. Vi mener, at abort ikke er en frihed, da abort netop går ud over et andet menneske. Vi mener, det er en lovliggjort kriminel handling, som bør afskaffes. At den nuværende lovgivning legaliserer abort, gør det ikke ret!
Men Ruth! Når et foster befinder sig inde i en kvindes krop uden at hun vil have det, er det så ikke hendes personlige frihed til ikke at have en parasit i sin livmoder, der bliver krænket? Det går da ud over den gravide kvinde at der er noget inde i hendes krop, hun ikke ønsker skal være der.

Var det Frihedskæmperne, dit parti hed?
Der er sket et kæmpe skred i opfattelsen af det at være menneske, i og med at aborten er blevet frigivet i Danmark. I 1948-udgaven af Genéve-deklarationen, gældende for læger, stod der udtrykkeligt, at livet skulle beskyttes "fra undfangelsen".
Har vi ikke hørt det før? Nå jo, hos vicepræsidentkandidaten der vil gøre fortrydelsespiller og spiral ulovligt. Fuck dig, Ruth.
I dag er dette ændret til det ubestemmelige "fra dets begyndelse" for at give plads til fri abort. Ifølge de Internationale Regler for Lægeetik, som danske læger også skal overholde, har en læge altid pligt til at bevare menneskeliv. Hvis man vil udføre abort, må man altså fornægte, at der er tale om et menneske. Hvis man alligevel mener, at man skal slå fostre ihjel, bør man således i det mindste erkende, at man synes, at det er i orden at tage et andet menneskes liv.
Skal vi nu ud i den med at et foster ikke er et barn igen? Jesus.
Det er meget svært for aborttilhængere at vinde en argumentation på det saglige plan. Det kan jo ikke benægtes, at det er et liv, der vokser i maven.
 Her kommer en argumentation på et sagligt plan, Ruth:
  • Et foster er en klump celler med menneskeligt DNA. Omkring 95% af det DNA findes også i chimpanser, og celleklumpen deler 50-60% af sit DNA med bananer. Just saying.
  • Det gør det måske til et menneskeliv, men ikke en person. Det er en klump celler uden bevidsthed.
  • Som i øvrigt ikke kan overleve uden for kvindens krop.
  • Menneskerettigheder eller ej, hvis fosteret er uønsket krænker det kvindens frihed.
  • Derfor har hun al ret til at få det fjernet.
  • Fuck dig.
Se! Sværere er det ikke.
Derfor bliver det ofte til en følelsesladet diskussion, hvor man som abortmodstander bliver ”den onde, som ønsker at kvinder skal undertrykkes”. Det er fuldkommen usagligt, og vi fortjener en ordentlig snak om fakta, hvor ubehagelige de end kan være.
Der er ikke noget følelsesladet i det. Hvis du mener at en klump celler der kan blive til en person skal valueres højere end en kvinde som allerede er en fucking person, så 1) er du med til at undertrykke kvinder og 2) fuck dig.
Når tilhængere af abort stort set altid argumenterer med de meget perifere tilfælde, hvor ”en trettenårig er blevet voldtaget” eller trækker ”strikkepinde-kortet”, må man nok sige, at diskussionen hurtigt bliver noget afsporet.
Hvor forfærdeligt det end er, at en trettenårig bliver voldtaget med graviditet til følge, bliver det jo aldrig det ufødte barns skyld. Der er begået en kriminel handling, hvor den skyldige bør straffes hårdt, og hvor offeret, ligesom i alle andre voldssager, desværre må bære konsekvenserne. Og konsekvensen er, i dét ekstremt sjældne tilfælde med den trettenårige, at hun må gennemføre en graviditet og føde et barn. 
 Med andre ord: En trettenårig pige skal i ni måneder bære rundt på en konstant påmindelse om hvad der nok er den mest traumatiske oplevelse i hendes liv. At pigens personlige frihed bliver krænket, well, det er ikke så vigtigt for Frihedskæmperne.
Måske kommer hun til at holde af barnet og kan abstrahere fra voldsepisoden, og måske vil hun ikke have barnet og behøver aldrig at se det, men kan bortadoptere? Hun vil selvfølgelig i vort samfund have masser af muligheder for at få hjælp. Uanset, må der skelnes mellem mor og barn. Barnet har ret til at leve, da det er en selvstændig person, som ingen har lov at dømme ude på forhånd.
Bortset fra at det ikke er en selvstændig fucking person. Fosteret dør hvis du fjerner det fra kvindens krop.
Strikkepindehistorierne hører til i en tid, hvor det var forbundet med skam at blive gravid uden for ægteskabet, og hvor man derfor i desperation benyttede sig af sådanne metoder. Men vi lever jo i en helt anden tid nu, hvor det mig bekendt ikke er skamfuldt at dyrke sex eller blive gravid.
Men vi lever stadig i en tid hvor langt fra graviditeter er ønskede, grunden uagtet.
Nogle argumenterer for, at et forbud mod abort vil medføre illegale aborter, men med den logik kan man jo slet ikke lovgive om noget som helst. Vi vil jo heller ikke legalisere eksempelvis gadevold, fordi det alligevel bliver praktiseret. Lovgivningen bør sende det helt klare signal, at drab på ufødte er uacceptabelt.
Gadevold er en forbrydelse fordi man fratager andre deres kropslige autonomi (you know, deres ret til ikke at blive tævet). Abort er ikke en forbrydelse fordi man tværtimod stopper nogen fra at fratage en sin autonomi. Ruth, kan du virkelig ikke se forskellen på gadevold og abort?
Et forbud mod abort vil alt andet lige sænke antallet af aborter markant.
Et forbud mod biler vil sænke antallet af biler. Du er i sandheden en logikkens mester, Ruth.
Selvom der givetvis vil blive foretaget et begrænset antal illegale aborter, vil det samlede antal af kvinder, der oplever komplikationer som følge af abort blive mindre end i dag.
Til gengæld vil flere føde et barn de ikke ønsker. Og antallet af kvinder der oplever de komplikationer der følger med graviditeten vil stige. Lyder svedigt.

Ved du hvad, Ruth? Du har sgu ikke været kvindefjendsk nok. Kan du ikke lige blive lidt mere usympatisk?
Hvor er mandens ret til at redde det barn, som han er far til?
There we go! Hvad med de stakkels mænd? Er der ingen der vil tænke på mændene når det gælder kvindens krop?
Der tales så meget om kvindens ret over sin egen krop, men det er jo helt skørt at argumentere på den måde, når et foster er et selvstændigt individ med arveegenskaber fra både moderen og faderen.
Men det gror i kvindens krop, og det er kvinden der skal gennemgå den smertefulde fødsel. Efter selve seksualakten (og ikke engang den, hvis der er tale om donorsæd) kan manden i princippet forsvinde i den blå luft uden at det ville have nogen form for indflydelse på fosterets vækst. Kvindens valg har ingen indflydelse på hans krop.
Faderen er jo lige så meget far til barnet, som moderen er mor, uanset at barnet pt. befinder sig i moderens mave. Det er uhyggeligt, at kvinder i dagens Danmark kan vælge at slå børn ihjel, uanset hvad faderen måtte mene.
Ved du hvad, Ruth? Så snart mænd kan blive gravide kan vi tale om mænds indflydelse, okay? Vi mænd har ingen ret til at bestemme hvad kvinder skal gøre med deres krop—og det har andre kvinder sådan set heller ikke. Det er uhyggeligt at folk i dag stadig mener at nogen som helst andre end personen selv skal bestemme hvad der skal ske med vedkommendes krop. Fuck dig.
Det er nødvendigt helt at gøre op med den idé, at fosteret skulle være en del af kvindens krop. Fra sæd- og ægcelle smelter sammen dannes der et nyt individ, som har eget DNA, arveanlæg og evt. en anden blodtype end moderen, og som f.eks. kan være et andet køn end moderen. Moderen er bærer af barnet, hun er ikke identisk med barnet. De er to separate mennesker.
Hvis jeg kravlede op i din livmoder og hookede mig op til din krop så jeg ville dø hvis du skar forbindelsen, ville du så gøre det? Vi er trods alt ikke identiske, men jeg har jo ret til at leve!

Undskyld for det mentale billede, kære læsere.
Ja, barnet er afhængig af moderen, men et nyfødt barn er jo også afhængig af moderen. Et nyfødt barn slår man da ikke ihjel, hvorfor så det ufødte barn?
Det er der flere grund til, kære Ruth. For det første er der forskel på fysisk afhængighed og social afhængighed. Efter barnet er født kan det i princippet holdes i live af hvem som helst. Det er ikke afhængigt af at én bestemt person er levende for at overleve. Det er det under graviditeten.

Dernæst: Hverken et ufødt barn eller et nyfødt barn har nogen egentlig bevidsthed. Man kunne måske argumentere for at det så ville være i orden at slå et nyfødt barn ihjel, men det er umuligt at sætte en generel tidsramme for hvornår bevidstheden sætter ind. Den eneste reelle grænse vi kan sætte er ved fødslen.
Der er ekstremt meget dobbeltmoral forbundet med abort. F.eks. har lægerne pligt til at gøre alt for at hjælpe det ufødte barn med at overleve, hvis det er ønsket, mens et barn på samme alder, som er uønsket, slås ihjel. Dobbeltmoralen ses også i måden læger omtaler børnene på. Hvis der er tale om en ønsket graviditet taler lægen gladelig om den lille baby i maven, men hvis det er en uønsket graviditet bruges ”neutrale” ord som graviditetsprodukt, fostervæv o.l., så moderen ikke bliver mindet om, at der faktisk er tale om et barn.
Men nu er der jo ikke tale om et barn. Personligt er vi her på Mandfjols da også imod at man kalder et graviditetsprodukt for et barn før det reelt bliver det. Ingen dør af at kalde det for et foster. Så der er bestemt tale om dobbeltmoral—bare til anti-choicernes fordel.
Jeg er overbevist om, at en af grundene til, at man møder så stor vrede, når man er modstander af abort, er, at det er forbundet med skyld at få foretaget en abort.
Hmm. Er det pro-choice-bevægelsens skyld, eller er det religiøse fanatikere og kvindehaderes? Fuck dig og dine, Ruth Evensen.
Man kan som bekendt ikke ændre fortiden,
Desværre. Tænk bare hvordan verden havde set ud i dag, hvis vi havde haft fri, sikker abort for flere hundrede år siden!
men tage ansvar ved at ændre holdning og tage afstand fra den dødskultur, som har sneget sig ind i vores samfund.
 Mener du den hvor vi rent faktisk ikke slår personer ihjel, men celleklumper der kan blive til personer?
Jeg for min del er fast besluttet på at kæmpe for en holdningsændring på dette tabubelagte område. Det er bekvemt at se den anden vej og lade som om det ikke er børn, vi har med at gøre. Men med fornægtelsen følger også en afstumpethed, som kun vil gøre os mere og mere kolde og ligegyldige over for dem, som er svage.
Det er ikke børn vi har med at gøre lad nu være Ruth
Allerede nu sorteres mange fra pga. en formodning om en eller anden sygdom eller unormalitet, fx er der snart ikke flere tilbage med Downs, fordi de sorteres fra inden fødslen. Vi må spørge os selv, om det virkelig er et sådant samfund vi ønsker?
Et samfund hvor en kvinde selv kan bestemme over om hun vil have en parasit boende i sin krop? Det lyder da som et dejligt samfund.

Den korte version:

Fuck dig, Ruth Evensen. Fuck dig. Fri abort handler om én ting: En kvindes ret til selv at bestemme over sin krop. Alt andet er et forsøg på at holde kvinder nede fordi en klump celler åbenbart er vigtigere. Fuck dig.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar