søndag den 12. august 2012

KVINFOpol: MANFO = Anders Breivik, siger KVINFO.

Et medlem af MANFO? Det er der nogen, der mener. Vi nævner ingen navne, KVINFO!
I denne del af vores KVINFOpol-serie skal det handle om hvordan MANFO prøver at lukke støtten til KVINFO ned med en opfordring til politikerne.

MANFO postede i januar en kladde til et brev til ligestillingsminister Manu Sareen. Om det rent faktisk blev sendt ved jeg ikke, men lad os tage et kig. Her er de vigtigste dele:
21. januar 2012
Ligestillingsministeren 
Frederiksholms Kanal 21 
1015 København K

Kære Manu Sareen: 
Skatteyderbetalte KVINFO har gentagne gange sat kritikere af feminisme i bås med massemorderen Anders Breivik. Selv nu her efter, det er slået fast, at Breivik er sindssyg og ikke har noget egentligt politisk ståsted, forsøger KVINFO at forbinde Anders Breivik med netop kritik af feminismen. 
Et eksempel på dette er en artikel fra KVINFOs hjemmeside, hvor “antifeminisme”først i teksten forbindes med Breivik. Længere nede i samme tekst bruges betegnelsen ’antifeminister’ så om en række danske debattører, der har andre holdninger, end dem KVINFO selv er fortalere for. Selv om disse debattører intet som helst har med Breivik at gøre. Heller ikke på det holdningsmæssige område. 
Vi, der af KVINFO anklages for en slags idelogisk ledtog med Breivik, er faktisk bare kritikere af feminismen: Vi er imod kønskvoter, og vi deler ikke feministernes opfattelse af køn som en social konstruktion.[...] Kort sagt, vi er det KVINFO ville kalde antifeminister. Den slags mennesker, KVINFO forsøger at forbinde med Anders Breivik. Men ingen af os er massemordere eller terrorister. Vi er blot almindelige borgere, der betaler vores skat. 
[...]Og endelig har vores holdninger intet som helst til fælles med Breivik. Den sammenkædning KVINFO laver er på alle måder urimelig og forkert. En sammenkædning vi endda selv betaler for. Det er at føje spot til skade. 
[...A]t blive dæmoniserede for vores egne skattepenge af en organisation som KVINFO på dennes hjemmeside — dét vil vi ikke finde os i! At et organ som KVINFO gives fri snor og skatteyderpenge til på så nederdrægtig vis at sætte kritikere, af de holdninger KVINFO selv er fortalere for, i bås med morderiske terrorister er helt uacceptabelt. 
Alle vores “antifeministiske” holdninger - såsom at formel ligestilling er vigtigere end og uforenelig med feministernes stræben efter politisk reguleret substantiel resultatligestilling, at familierne selv kan fordele barsel og så videre - er demokratiske og legitime holdninger. For dem vil vi ikke sættes i bås med Breivik! 
Vi kræver derfor, at al offentlig støtte til KVINFO indstilles øjeblikkeligt. KVINFO er en politisk propagandamaskine, der ikke skyer nogen midler. Som Thomas Jefferson sagde, 
“At tvinge et menneske til at betale for holdninger, det ikke deler, er syndfuldt og tyrannisk.” 
Og ikke nok med at vi tvinges til at finasiere KVINFOs holdninger og udbredelsen af disse. I sagen her er KVINFO gået et skridt videre. De dæmoniserer os og vores holdninger - og vi betaler regningen. Så hvis det første er tyranisk og syndfuldt, som Jefferson siger, må det sidste være decideret totalitært. Det må have en ende. Den slags kan vi ikke have i et retssamfund. KVINFO må klare sig selv. Vi vil ikke finansiere dem over skatten længere. 
Med venlig hilsen, 
Lennart Kiil [og 112 andre]
Hvad bilder KVINFO sig ind? Det er da noget af det mest nederdrægtige man kan gøre. Betaler vi virkelig til at KVINFO kalder enhver kritiker af feminismen for terroris—nej vent, jeg kom lige til at kigge på hvad KVINFO rent faktisk skrev:
[...]Til gengæld spillede anti-feminismen en markant rolle i sommerens tragedie på Utøya[...]De chokerende terrormord i Oslo og på Utøya er nok den enkelte begivenhed, der har frosset sig fast på nethinden hos mange danskere. Der gik kun kort tid inden det stod klart, at anti-feminisme var et af de centrale elementer for den terrorsigtede Anders Breivik. Det fremgik bl.a. af hans 1.500 sider lange manifest. Norske forskere har efterfølgende sat fokus på bevægelserne på den yderste højrefløj og deres kvindesyn.
KVINFO har tydeligvis ikke sidestillet MANFO og Breivik, men blot konstateret at der blandt andet ligger en antifeministisk tankegang til grund for Breiviks handlinger. Kig evt. på det, der linkes til—det er ikke bare varm luft fra KVINFOs side.

At Breivik er antifeminist siger altså ikke noget videre om andre antifeminister. KVINFO har dårligt nok nævnt andre antifeminister, og selv da beskriver MANFO sig selv som antifeminister. For nu at parafrasere forfatter Jette Hansen kom MANFO løbende straks efter KVINFO havde postet artiklen og råbte: "Juhuu! Antifeministerne, det er os!"

Så når MANFO siger at de er blevet sat i bås med Breivik har de altså ikke ret. En stråmand kunne man kalde det, hvis vi ikke vidste bedre. MANFO har kun ret i den mest bogstavelige forstand—KVINFO har (retmæssigt) brugt et udtryk om Breivik, som MANFO bruger om sig selv. Det er da også en noget aggressiv retorik, KVINFO. Det er da vist kun jer der kan finde på det!

Nej, hov. Jeg faldt lige over den gamle kladde til brevet, som der også linkes til i KVINFOpol. Her var Thomas Jeffersons citat ikke blevet arbejdet ind i brevet endnu. Der står i stedet:
Vi kræver derfor at al offentlig støtte til KVINFO indstilles øjeblikkeligt. KVINFO er en politisk propagandamaskine, der ikke skyer nogen midler. EDIT: Som nazister, kommunister og andre ( i stedet for kommer Jefferson-citatet ind på en smart måde) totalitære ideologier forsøger KVINFO at udmale deres politiske modstandere som fjender af staten, som terrorrister og voldsmænd. Det må have slut. Nu.
Hmm. Nazister, ligefrem. Det var noget af en sammenligning, MANFO. Det er forhåbentlig en éngangsforseelse, det her.

Næ, vent.

Hov!

Det er da sært, at MANFO, der ellers beskylder KVINFO for at sætte dem i bås med terrorister, bruger en så fjendtlig retorik. Nærmest som om de prøver at dæmonisere feminister.

Nej, det kan ikke passe.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar